Dofinansowanie do pompy ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła – na jakie możemy liczyć w 2023 r. ?

Poniżej zebraliśmy aktualne podsumowanie jakie dofinansowanie do pompy ciepła można uzyskać w poszczególnych programach? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dopłatę do pompy ciepła w 2023?


NOWY DOM

(Dofinansowanie do pompy ciepła w nowych domach)

PROGRAM „MOJE CIEPŁO”

Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021 r., przeznaczony jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – MOJE CIEPŁO, który ruszył w kwietniu 2022. Warunkiem otrzymania dopłaty z programu jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie  63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu,

od 7 do 21 tys. zł

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmie powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które będą wykorzystywane tylko do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dotacje na pompę ciepła w ramach programu mają pokryć od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny), co oznacza, że właściciel domu spełniający warunki programu może otrzymać na zakup i montaż pompy od 7 tys. zł (pompy powietrzne) do 21 tys. zł (pompy gruntowe). Co istotne, program Moje Ciepło nie zakłada progu dochodowego dla wnioskującego o dofinansowanie do pompy ciepła.


UŻYTKOWANY (STARY) DOM

(Dofinansowanie do pompy ciepła w starszych i już użytkowanych domach domach)

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Dla osób, które planują termomodernizację domu, a w jej ramach m.in. wymianę  starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła, skierowany jest PROGRAM CZYSTE POWIETRZE. Jest to priorytetowy program NFOŚiGW. Wysokość dopłaty zależy tu od wysokości dochodów i biorąc pod uwagę to kryterium beneficjentów podzielono na dwie grupy:

 1. Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania).
 2. Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania).

od 13,5 do 18 tys. zł

Ci, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa) mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13 500 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda. Beneficjenci, którym przysługuje dofinansowanie o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 18 000 zł.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE PLUS”

To nowy program, który zakłada wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Czyste Powietrze Plus od dotychczasowych zasad Czystego Powietrza różni się przede wszystkim tym, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Aby otrzymać przedpłatę niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

do 37 tys. zł

 • do 30 tys. zł – to podstawowy poziom dofinansowania, dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
 • do 37 tys. zł – to podwyższony poziom dofinansowania – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 3 stycznia 2023 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia.

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE”

Od niedawna można starać się o dofinansowanie do pompy ciepła w budynku wielorodzinnym.

Mowa o programie CIEPŁE MIESZKANIE, który ma ruszyć lada moment i skierowany jest do gmin, ale odbiorcami końcowymi będą osoby fizyczne – właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dopłaty będą przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych, m.in. na wymianę starego kotła na pompę ciepła. Wysokość dopłaty ma zależeć od poziomu dochodów. Będą 3 poziomy dofinansowania:

do 37,5 tys. zł

 • podstawowe dofinansowanie ma wynieść do 30% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł),
 • dla osób o niższych dochodach – do 60% (do 25 tys. zł),
 • dla najuboższych – do 90% (do 37,5 tys. zł)

źródło MURATOR

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z uwagi na cel ulgi termomodernizacyjnej, wprowadzono wymóg, aby odliczeniu podlegały wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym. Przeprowadzenie audytu energetycznego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że poniesione wydatki przyniosą wymierny efekt termomodernizacyjny. Tym samym ulga ma premiować efektywną termomodernizację.

Warto także mieć świadomość czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz i centralnej ewidencji emisyjności budynków, za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uzna się:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczeniu od dochodu (podatku) podlega kwota faktycznie poniesiona na odpowiednie wydatki, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

W celu zmobilizowania podatników do nierozciągania w czasie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego proponuje się ograniczenie jego realizacji do 3 kolejnych lat.

W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


PROGRAMY REGIONALNE / UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Warto wiedzieć, że oprócz programów dopłat do pomp ciepła ogólnopolskich, działają też programy regionalne, np. w ramach uchwał antysmogowych. Programów wsparcia dla tego typu inwestycji jest naprawdę sporo. Szczegółowych i aktualnych informacji o programach udzielą nam:

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
 • urzędy miast i gmin.


Chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści przyniesie Ci ogrzewanie pompą ciepła?

A może zastanawiasz się nad wyborem producenta odpowiedniej pompy ciepła do Twojego domu?
Wypełnij teraz nasz prosty kalkulator doboru pompy ciepła, a my prześlemy Ci indywidualną wycenę!
Dzięki temu będziesz mógł poznać koszty instalacji i oszacować oszczędności dzięki ogrzewaniu pompą ciepła.
Kalkulator możesz wypełnić klikając link obok >>>>>

ikona

kontakt

Jesteśmy z Oświęcimia – działamy w zachodniej Małopolsce i na Śląsku

Nasze instalacje znajdziesz głównie w miejscowościach:
Oświęcim, Bielsko-Biała, Kraków, Katowice, Jaworzno, Chełmek, Libiąż, Kęty, Wadowice, Żywiec, Zator, Andrychów, Bieruń, Brzeszcze, Jawiszowice, Imielin, Pszczyna, Tychy, Mysłowice, Chrzanów, Gliwice, Sosnowiec, Trzebinia, Chełm Śląski, Bojszowy, Poręba Wielka, Rajsko, Polanka Wielka, Hałcnów, Międzybrodzie, Inwałd, Rybnik, Ruda Śląska, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Zagórze, Żarki, Bobrek, Lędziny, Brzezinka, Balice, Tenczynek, Alwernia, Wieliczka, Szczyrk

error: Zawartość jest chroniona!