Program Mój Prąd to jedna z najbardziej popularnych dotacji na fotowoltaikę. W zeszłorocznej edycji Mój Prąd 3.0 pieniądze rozeszły się w rekordowym tempie – już 6 października NFOŚiGW oświadczył, że nabór wniosków został zamknięty z powodu wyczerpania środków. Na szczęście, wiadomo już kiedy rozpocznie się kolejna edycja Mój Prąd 2022. Wiadomo też, że beneficjentów czeka kilka rewolucyjnych zmian! Jakie będą warunki Mój Prąd 4.0? Kiedy dokładnie ruszy nabór?

Mój Prąd 4.0 – nowe zasady

Od dłuższego czasu wiadomo, że wraz z nową odsłoną dofinansowania, pojawią się pewne zmiany w zasadach jego funkcjonowania. W Mój Prąd 4.0 priorytetem będą rozwiązania zwiększające autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii. To oznacza, że program obejmie nie tylko instalacje PV, ale również magazyny energii czy inne rozwiązania zwiększające bieżące zużycie. Co wpłynęło na zmianę modelu wsparcia? Jednym z głównych powodów jest zmiana systemu opustów na net-biling.

Mój Prąd 2022 sprzężony z nowym systemem prosumenckim?

Decyzja o rozszerzeniu programu Mój Prąd w 2022 roku wynikała wprost z przyjętej w grudniu 2021 roku nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosumencka fotowoltaika w 2022 roku będzie się zdecydowanie różnić od tej, która funkcjonuje dzisiaj w ramach systemu opustów.

Zgodnie ze zmianami, net-metering zostanie zastąpiony systemem sprzedaży nadwyżek prądu z fotowoltaiki (czyli właśnie net-bilingiem). Prąd będzie wyceniany po średniej cenie z ostatniego miesiąca na Rynku Dnia Następnego. Kosztem prosumenta będą również opłaty dystrybucyjne. Zmiany zaczną obowiązywać inwestorów, którzy zgłoszą instalację po 01.04.2022 roku. Skąd taka decyzja rządu?

Po części wynika ona ze strat, jakie ponoszą spółki energetyczne, pokrywając za prosumenta część opłat dystrybucyjnych. Drugą przyczyną są jednak problemy ze stabilnością sieci energetycznej – przestarzałe systemy przesyłowe, nie radzą sobie ze wzrostami napięcia, wywołanymi rosnącą liczbą mikroinstalacji.

Mój Prąd 4.0 nabór – dla kogo?

Podobnie jak poprzednich latach, program Mój Prąd będzie skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem koniecznym będzie podpisana umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Pieniądze najprawdopodobniej będą przysługiwały wyłącznie na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW (wsparciem nie będą raczej objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV) oraz instalacje zwiększające autokonsumpcję. Oprócz tego, dotacja byłaby przyznawana jednorazowo na inwestycję – właściciel dwóch instalacji mógłby wnioskować dwa razy.

Mój Prąd 2022 – na co można otrzymać pieniądze?

Według najnowszych informacji, inaczej niż w poprzednich edycjach programu, Mój Prąd 4.0 będzie uwzględniał dotację na:

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Warto podkreślić, że o środki będzie można wnioskować na inwestycje sprzężone (np. fotowoltaika z magazynem energii) jak i oddzielne – np. tylko na instalację PV lub tylko na magazyn energii. Co więcej, o dotację na nowe elementy programu (magazyny ciepła/energii oraz systemy zarządzania) będą mogli wnioskować Ci, którzy skorzystali już z dotacji w poprzednich edycjach.

Jakie konkretnie urządzenia urządzenia do magazynowania energii – elektrycznej lub cieplnej będzie obejmować program?

Jeśli chodzi o magazynowanie energii w postaci ciepła, dotacja Mój Prąd 2022 będzie przysługiwać na:

 • zasobniki do ciepłej wody użytkowej (tj. bojlery) posiadające grzałkę lub sprzężone z kotłem elektrycznym czy pompą ciepła,
 • bufory ciepła do fotowoltaiki z wbudowaną grzałką lub bufory współpracujące z piecem elektrycznym lub pompą ciepła,
 • pompy ciepła – z przeznaczeniem do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (tj. ze zintegrowanym lub dodatkowym zasobnikiem do c.w.u).

Jeśli chodzi o magazynowanie energii elektrycznej, najprawdopodobniej zostanie określony minimalny limit mocy na poziomie ok. 2 kWh.

Mój Prąd 2022 – warunki

Jak konkretnie miałby wyglądać 4 nabór Mój Prąd? Na razie jeszcze nie opublikowano oficjalnych dokumentów określających warunki w Mój Prąd 2022 – jednak zostaną one ogłoszone 1 kwietnia br. Z informacji udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo już jednak, że w naborze Mój Prąd 4.0:

 • Środki będą wypłacane po zrealizowaniu inwestycji – przy czym dotacja będzie przysługiwać wyłącznie na koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
 • Otrzymane środki z Mój Prąd byłyby zwolnione z podatku PIT.
 • Mój Prąd będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną – oczywiście, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji.
 • Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-bilingu.

Oprócz tego, można się spodziewać, że na inwestorach, którzy skorzystacją z Mój Prąd 2022 będzie spoczywał obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia. Co więcej, dotacja raczej nie będzie przysługiwać na instalacje montowane na dachach wykonanych z azbestu (beneficjent będzie musiał wymienić poszycie, na swój koszt, zanim przystąpi do montażu). Na pieniądze najprawdopodobniej nie będą też mogły liczyć te osoby, które nadmiernie przewymiarują instalację (czyli te, które u których liczba energii wytworzonej i oddanej do sieci przekroczy 120% energii pobranej w danych roku rozliczeniowym).

Obowiązek informacyjny Mój Prąd

Od 2021 roku beneficjenci Mój Prąd mają obowiązek umieścić w dobrze widocznym miejscu tablicę informującą, że inwestycja została wsparta środkami publicznymi.

Komunikat o treści: “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.” wraz z odpowiednimi logotypami, powinien trafić na tablicę wykonaną z wytrzymałego materiału (np. plastiku, drewna), o wymiarach A4 (297 x 210 mm). Tablica musi wisieć w miejscu inwestycji przez 5 lat.

Mój Prąd 4.0 – kwota dofinansowania

Wiadomo już, że wysokość dotacji Mój Prąd 2022 będzie ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Innymi słowy, więcej pieniędzy dostaną Ci, którzy zdecydują się na montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii.

Ile konkretnie można będzie dostać z Mój Prąd 2022? Zgodnie z nowymi zasadmi:

 • Dotacja wyłącznie na instalację PV wyniesie do 4.000 zł.
 • Dotacja na instalację PV sprzężoną z innym elementem wyniesie do 5.000 zł.
 • Dotacja na magazyn ciepła wyniesie do 5.000 zł.
 • Dotacja na magazynu energii wyniesie do 7.500 zł.
 • Dofinansowanie do systemów zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) wyniesie do 3.000 zł. Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

A zatem przykładowo decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła możemy otrzymać nawet 10.000 zł (5.000 zł + 5.000 zł). Z kolei inwestując w instalację PV, z magazynem energii i systemem zarządzania energią możemy otrzymać nawet 15.500 zł (5.000 zł + 7.500 zł + 3.000 zł).

Nowe zasady Mój Prąd.

Uwaga! O dotację w Mój Prąd 2022 będą mogły wnioskować osoby, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach programu. Według informacji NFOŚiGW będą mogły one dostać dodatkowo 2.000 zł do instalacji, a oprócz tego środki na magazyny energii, ciepła i EMS zgodnie z powyższą listą dofinansowań.

Mój Prąd 2022 - dotacje dla beneficjentów poprzedniej edycji

Na nabór Mój Prąd 2022 przewidziano budżet w wysokości 350 mln zł. Jak podaje NFOŚiGW w swoim komunikacie:

Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków.

A zatem, może się okazać, że w przypadku zwiększonego zainteresowania budżet może ulec zmianie. Już teraz pojawiają się informacje o możliwości zwiększenia budżetu Mój Prąd 4.0 o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Nad pozwalającym na to projektem uchwały pracuje już MFiPR.

Kiedy ruszy Mój Prąd 2022? Terminy naboru

Jak wynika z informacji opublikowanej na rządowej stronie programu Mój Prąd, nabór wniosków do 4.0 edycji rozpocznie się 15.04. 2022 roku. Szczegółowe informacje o zasadach dotacji mają zaś pojawić się do 01.04.2022 roku.

Dodaj komentarz