Moje Ciepło

Program Moje Ciepło

Podstawowe informacje

Celem programu jest dofinansowanie systemu ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej bazującego na pomie ciepła dla nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Program ruszył 29.04.2022 r.


Kto spełnia warunki uczestnictwa w programie?

Aby Twoja instalacja pompy ciepła mogła zostać dofinansowana musi spełniać kilka kluczowych kryteriów:

  • na dzień składania wniosku, budynek nie może mieć złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu
  • odbiorcą dotacji jest osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
  • o dofinansowanie mogą ubiegać się inwestorzy, którzy zakończyli inwestycję po 01.01.2021
  • wskaźnik EP charakterystyki energetycznej budynku musi wynosić maksimum 63 [kWh/m2*rok] w pierwszym roku dofoinansowania. W kolejnych latach maksimum  55 [kWh/m2*rok]
  • dofinansowanie obejmuje również wydatki poniesione na odwiertybufory, czy zbiorniki na c.w.u.
  • dofinansowana pompa ciepła musi zostać uruchomiona

Na jaką dotację można liczyć?

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 40 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys zł. Budżet przeznaczony na cały program to 600 mln PLN.


Dodatkowe informacje

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło nie łączy się z innymi dotacjami. Wysokość dotacji nie jest zależna od dochodu


Chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści przyniesie Ci ogrzewanie pompą ciepła?

A może zastanawiasz się nad wyborem producenta odpowiedniej pompy ciepła do Twojego domu?
Wypełnij teraz nasz prosty kalkulator doboru pompy ciepła, a my prześlemy Ci indywidualną wycenę!
Dzięki temu będziesz mógł poznać koszty instalacji i oszacować oszczędności dzięki ogrzewaniu pompą ciepła.
Kalkulator możesz wypełnić klikając link obok >>>>>>>> ZOBACZ ZESTAWIENIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW <<<